Intézetünk

Alapgondolat

A ?90-es évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyarország előtt álló jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokra az oktatás, a kutatás és a szellemi kapacitás hagyományos módon történő kihasználása és allokációja nem jelentheti a megfelelő választ. Ahhoz, hogy az ország sikeresen vehessen részt a globalizáció által kiélezett nemzetközi versenyben és az európai integrációban, új intézményi struktúrákra, nemzetközi és regionális kutatási programokra, valamint folyamatosan megújulni képes oktatási programokra van szükség.

Célunk egy olyan típusú - a magyar felsőoktatás gyakorlatától eltérő - intézet kialakítása volt, amely újszerű módon integrálja az alap- és alkalmazott kutatásokat, gyorsan és hatékonyan reagál a társadalmi és gazdasági változásokra, továbbá folyamatos kapcsolatban áll a magyar politikai, társadalmi és gazdasági élet szereplőivel.

A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány (ISES Alapítvány) fő célkitűzése, hogy intézményes keretet biztosítson a közép-kelet-európai országok együttműködését, és az európai integrálódás folyamatát elősegítő szellemi-, alkotó- és oktatómunkához. Az Intézet kihasználja a nyugat-magyarországi régió (Kőszeg-Szombathely) által kínált társadalmi, földrajzi és intellektuális forrásokat, és kutatásokkal, politikai elemzésekkel illetve képzéssel járul hozzá az európai integráció, valamint a közép-kelet-európai régió társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

Történet

Az Intézet gyökerei egyrészt a Berzsenyi Dániel Főiskola Szociológia és Politikatudomány Tanszékéből, másrészt az MTA Szociológiai Kutatóintézetén 1990-ben létrehozott Európa Kutató Alapítványból nőttek ki.

A Szociológia és Politikatudomány Tanszék keretein belül 1994 óta folynak európai integrációs kurzusok, ún. Jean Monnet kurzusok, 1996 óta pedig egy 2 éves Európa-tanulmányok program fut a Szociológia és Politikatudomány Tanszék és az Angol Nyelv és Irodalmi Tanszék közös projektjeként. 1998-ban a Főiskola megszerezte a jogot az Európa-tanulmányok Központjának létrehozására (ETK), 2001-ben pedig elnyerte az EU Bizottságtól a kitüntető ?Jean Monnet Centre of Excellence" címet.

1996 és 99 között egy 3 éves TEMPUS-program keretében sor került egy interdiszciplináris, nemzetközi, egyetemi szintű Európa-tanulmányok program kidolgozására és bevezetésére, melyben több neves hazai és külföldi intézmény működött együtt. (BDF Európa-tanulmányok Központ, ELTE Római Jogi Tanszék, MTA Szociológiai Intézet, MTA Politikatudományi Intézet, Sussexi Egyetem, UK, Műszaki Egyetem, Bécs, European Peace University, Stadtschlaining, Ausztria). Az előterjesztett egyetemi Európa-tanulmányok szak tervezetét a Magyar Akkreditációs Bizottság 1998 őszén elfogadta.

Budapest - Kőszeg - Szombathely háromszög

Budapest jelenti az ISES Alapítvány akadémiai- és kutatóbázisát, amely az MTA Szociológiai Kutatóintézetén 1990-ben alapított Európa Kutató Alapítványból fejlődött ki. Az ISES létrehozásában kiemelkedő szerepet játszottak olyan - az európai és globális témákban végzett kutatásaiknak köszönhetően - nemzetközileg elismert intézmények, mint az MTA Politikatudományi és Világgazdasági Kutatóintézete, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

Szombathelyen található a Nyugat-magyarországi Egyetem - Savaria Egyetemi Központ, amely az elmúlt évtized során a Nyugat-Dunántúl tudományos, oktatási és kulturális központjává vált. Az ISES Alapítvány a régiót érintő kihívásokra a NYME-SEK-kel és a város önkormányzatával szoros együttműködésben igyekszik minél hatékonyabb választ adni.

Kőszeg neve az 1994-ben megnyílt Európa Ház, valamint az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyári Egyetem miatt vált az ISES Alapítvány tevékenysége kapcsán közismertté. Az Európa Ház egyúttal a 2 éves Európa-tanulmányok posztgraduális képzés helyszínéül is szolgál.

Az ISES alapítása óta a Budapest - Kőszeg - Szombathely háromszögben működik, és elsőrendű fontosságúnak tartja a három város közötti tudományos és kulturális kapcsolatok erősítését. Az együttműködés elmélyítését az is indokolja, hogy Szombathely és Kőszeg földrajzilag egymáshoz közel, az ország nyugati részén húzódó Alpok lábánál található, mindössze néhány kilométerre Ausztria (s egyben az EU jelenlegi) határától.

A nyugat-magyarországi régió jelentősége 1989-et követően ugrásszerűen megnőtt. Geopolitikai adottságai következtében a hidegháború éveiben ez volt az ország egyik legelhanyagoltabb térsége, aminek eredményeképpen infrastrukturális elmaradottság és a felsőoktatás háttérbe szorulása jellemezte a régiót.

Az ISES Alapítvány folytatni kívánja jelenlegi erőfeszítéseit, hogy Kőszeg a magyar és külföldi szakemberek nemzetközi találkozóhelyévé váljon. Az Intézet által szervezett programok (nemzetközi konferenciák, kiadványok, az EU-val és regionális együttműködéssel kapcsolatos információk) valamint az általa végzett oktatási tevékenység jelentős mértékben járulhatnak hozzá a városok, a megyék, valamint a régiók európai csatlakozásra történő felkészülésében. Európai Uniós ismeretekkel rendelkező lakosság pedig szintén a régió potenciálját növeli.

 

A Társadalomtudományok és Európa- tanulmányok Intézete Alapítvány 2012-es mérlege: letöltés

A Társadalomtudományok és Európa- tanulmányok Intézete Alapítvány 2013-as mérlege: letöltés