Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok

 

2005 óta a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézetében működő Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  program a világ számos részéről érkező hallgatóknak biztosított lehetőséget arra, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan, a regionális és globális tanulmányok, politológia, szociológia, európai kultúra és történelem területén.

A képzés elvégzésével a hallgatók egyedülálló diplomát kapnak, melyet a Budapesti Corvinus Egyetem, Közép-Európa egyik legrangosabb egyeteme által támogatott, Jean Monnet Európai Kiválóság Központnál elvégzett diplomaként ismernek el. Az ISES Nemzetközi gazdasági kapcsolatok diplomájának megszerzése rendkívül előnyös a globális közgazdaságtan, üzleti és politkai ügyek jelenlegi világrendszerében.

A képzés felépítése egyedülálló abban, hogy a kurzusok és a fakultás a szemeszterek során nem kötöttek. Minden héten elismert professzorok, akadémiai tagok, köztük egyetemi tanárok, uniós tisztviselők, társadalmi szervezetek vezetői, fejlesztési és regionális szakértők keresik fel az ISES intézményét, ahol a szakterületükhöz kapcsolódó témákról előadásokat tartanak.

Bár az előadók számos országból érkeznek, minden kurzus angol nyelven folyik.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy az őszi vagy tavaszi szemeszterben kezdjék meg tanulmányaikat. A végzettség megszerzéséhez szükség van arra, hogy a hallgatók 2 szemesztert töltsenek el a campuson, hogy részt vegyenek a kurzusokon, míg a harmadik szemeszterben valahol kutatnak és megírják a szakdolgozatot. A hallgatóknak minden szemeszterben 60 ECT kreditpontot kell gyűjteniük, azaz a campuson töltött két szemeszter során összesen 120 kreditpontot kell teljesíteniük. A szakdolgozat sikeres megírása és megvédése után a hallgatók még 60 ECTS kreditpontot kapnak.

Ezenkívül a programban szemeszterenként átlagosan 20-30 hallgató vesz részt, így a tanárokkal töltött idő sokkal közvetlenebb és nagyobb teret enged az interaktív tanulásnak. A hallgatók ezt rendkívül előnyösnek és hasznosnak tartják más intézményekkel összehasonlítva, ahol a csoport létszáma sokkal nagyobb és az egyéni vitákra való lehetőség elveszik a tömegben.

A képzésen bármilyen területen szerzett BA szintű diplomával lehet részt venni, ha a hallgató különös érdeklődést mutat az alábbiak iránt:

  • társadalomtudományi területen végzettek, különösen azok, akik elméletben és gyakorlatban az Európa- tanulmányokra kívánnak specializálódni
  • mindazok, akik tapasztalatokat szereztek a fejlődő világban, szeretnék kitágítani az EU területén megszerzett tudásukat nemzetközi térre
  • kormányhivatalnokok és társadalmi szervezetekben dolgozók, akik szeretnének az EU-ban dolgozni vagy az EU-val dolgozni és érdeklődést mutatnak a regionális és kulturális fejlesztési együttműködési kérdések iránt
  • mindazok, akik érdeklődést mutatnak aziránt, hogy elemzőként, politikusként, kutatóként vagy gyakornokként jelentős mértékben együttműködjenek a fejlődő világ társadalmi szektorához.

Hallgatóink sokfélék, mint maga a program is, és ez a változatosság segít bennünket abban, hogy az egész évben megvitatott és kibővített vélemények, elméletek és megoldások sokaságát összegezzük és továbbfejlesszük. Ezen felül a képzés során hallgatóinknak folyamatosan biztosítunk munkaalkalmat számos területen.

 

Gyakori kérdések

Jelentkezési folyamat

Oktatók

Ösztöndíjak

Jelentkezési folyamat

Hasznos információk

Élet az ISES- nél