Kulturális Örökség Menedzsment

Küldetésünk

Sokoldalú elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a kulturális örökséget működő rendszerként szemlélik, azaz nem csak annak védelmét, hanem annak fenntarthatóságát és hasznosítását is szem előtt tudják tartani.

A képzés helyszíne

A kőszegi Európa-Ház, a XVII. században épült Sgrafittós Ház és Sigray-Palota biztosít egyedülálló helyszínt és környezetet.


Oktatóink

A legkiválóbb örökségvédelmi szakemberek, közgazdászok, szociológusok, művészeti szakemberek, történészek, menedzserek, városfejlesztők, építészek, kulturális diplomaták.


         Dr. Fejérdy Tamás, KÖH         Dr. Kerekes Sándor, Corvinus Egyetem        Dr. Miszlivetz Ferenc, ISES       Szűcs Tamás, Európai Bizottság


"Mentalitásunk is kulturális örökségünk része" (Hankiss Elemér)

Diákjaink

Történészek, művészettörténészek, művelődésszervezők, építészek, mérnökök, jogászok, régészek, etnográfusok.


Hallgatóink gondolatai a képzésről

Horváth György Tibor (Kőszeg):
"Egy képzési folyamat megtervezésekor a kiváló oktatók mellett remek demonstrációs eszközökre van szükség: makettekre, modellekre; valamint a gyakorlati bemutatás céljából működő, vagy éppen nem működő folyamatokra. Ez az alapgondolat határozza meg, miért tökéletes helyszín Kőszeg a Kulturális Örökségmenedzsment és Fenntartható Fejlődés szakirányú képzéshez. Itthon és külföldön ismert, és elismert szakemberek magán az "élő" városon mutathatják be a működő, vagy éppen nem működő folyamatokat, modellezhetik egy-egy tevékenység megvalósulását.
A hangsúly itt az "élőn" van. Kőszeg nem egy halott matéria, Kőszeg egy élő szövet a maga értékeivel, múltjával, szegénységével és álmaival. El sem tudok képzelni tökéletesebb terepet. Ettől az "élő" műemlékvárostól válik az a képzés organikussá, egyaránt hatva hallgatóra, oktatóra és magára Kőszegre."

KőszegProgramleírás