Programleírás

"Kulturális örökségünk körültekintő menedzsmentje közös felelősségünk!"

A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel 2011 óta angol nyelven folytatódik a "Kulturális Örökségmenedzsment és Fenntartható Fejlődés" képzés Kőszegen. A képzésre olyan résztvevőket várunk, akik legalább egy felsőfokú diplomával rendelkeznek, és olyan szakemberré szeretnének válni, akik kulturális örökségeinket működő rendszerként szemlélik, nemcsak védelmüket, hanem hasznosíthatóságukat és fenntarthatóságukat is szem előtt tartják.

A képzést az ISES Alapítvány hozta létre a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben.

Jelentkezési határidő a 2013 őszi félévre: 2013. szeptember 15. 

Mind külföldön, mind idehaza növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek képzésére, ismereteik folyamatosan bővítésére, akiknek szakterületük a kulturális örökség védelme, megőrzése, menedzselése, ismerik tevékenységük jogi környezetét és képesek az ahhoz szükséges forrásokat előteremteni. Ezt az igényt ismerte fel az ISES Alapítvány, és indította el a szak első évfolyamát 2009 szeptemberében.

A képzés 3+1 féléves, ebből a képzési időszakból a hallgatóknak az első két szemeszterben kell részt venni a Corvinus Egyetem kőszegi kihelyezett oktatási központjában zajló kurzusokon. A képzés harmadik szemeszterét e-learning formájában valósítjuk meg, így hallgatóink mindenkori lakóhelyükről bejelentkezve folytatják tanulmányaikat. A negyedik félév során kerül sor a szakmai gyakorlatra, a diplomaírásra és annak megvédésére.

A képzés hangsúlyosan szerepeltet gyakorlati elemeket, terepgyakorlatokat, ezek közül kiemelendő az oktatás helyszíneként szolgáló "kincses tár", Kőszeg örökséghelyszíneinek megismerése. A tanulmányok során az örökségmenedzsment nemzetközi példáival is megismerkedhetnek a hallgatók.

A kulturális örökség fogalmát a képzés a lehető legszélesebb spektrumban értelmezi, ezáltal biztosítva a legkomplexebb tudományos módszereket. Innovatív elemként épül be a képzésbe, hogy az a kulturális örökségmenedzsment kérdéskörét szorosan összekapcsolja a fenntartható fejlődés elveivel, melynek során az az aspektus kerül középpontba, hogy a kulturális örökség megőrzése, menedzselése miként erősíti a környezeti, társadalmi, kulturális és gazdasági fenntarthatóságot.

Oktatóink és a kőszegi helyszín ma Magyarországon egyedi és a legprofesszionálisabb hátteret és feltételeket biztosítják a kulturális örökségmenedzsment képzése területén. Ezt támasztja alá az a kitüntető figyelem is, mellyel a hazai és külföldi szakmai szervezetek, így az UNESCO párizsi központja is kitünteti a nyugati határszélen folyó oktató, kutató munkát, 2011. júliusában új UNESCO Tanszékkel és könytárral bővült az intézmény.

Képzési modulok: kulturális örökség elmélete és gyakorlata, örökségrétegek (tárgyi és szellemi örökségek), örökségvédelem, örökség-gazdaságtan és örökségmenedzsment, település-gazdaságtan és menedzsment, fenntartható fejlődés, szaknyelvi terminológia, szakmai gyakorlat.

A képzés oktatói: örökségvédelmi szakemberek, közgazdászok, szociológusok, művészeti szakemberek, történészek, menedzserek, városfejlesztők, kistérségi és regionális menedzserek (többek között Fejérdy Tamás, Kerekes Sándor, Hankiss Elemér, Bogyay Katalin, Laszlovszky József, Pallai Katalin stb.)

Végzettség elnevezése: kulturális örökség menedzser és fenntratható fejlődés szakreferens

A diplomát jegyző felsőoktatási intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem

Elhelyezkedési területek: szakigazgatási szervek, önkormányzati intézmények, örökségi intézmények, idegenforgalmi és turisztikai szervezetek, szakmai civilszervezetek (NGO-k), minisztériumok, kamarák

Fontos tudnivalók:
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai, gazdasági és műszaki tudományok szakjai és angol nyelvtudás.
A képzésben részt vehetnek: alapképzésben szerzett oklevéllel - BSc, BA - rendelkezők
A képzési idő: 3+1 félév (3 félév képzés szakmai gyakorlattal + 1 félév kutatás és szakdolgozat írás).
A képzés költségtérítéses. Tandíj: 250.000 HUF / szemeszter, az első 3 szemeszterre fizetendő.
Limitált számban ösztöndíjak megpályázhatók.
A képzés helyszíne: Kőszeg, Európa-Ház, Chernel u. 14., a Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzési központja