KRAFT - Kreativitás és fenntarthatóság

2020-03-26 09:37:20


Tudunk-e, fogunk-e együttműködni? Kreativitás és fenntarthatóság Nyugat-Pannóniában a KRAFT-index tükrében

A 2008-as válság egyértelművé tette, hogy a fenntarthatóság új modelljeire van szükség. A kis- és középvárosok lesüllyedése, kiürülése is motiválta azt az új elképzelést, amit 2010-2011-ben Miszlivetz Ferenc dolgozott ki munkatársaival és amely ’Kreatív város – Fenntartható vidék’ KRAFT néven vált ismertté.

2019-ben az ITM kezdeményezésére sor került a Szigetköz-Csallóköz KRAFT alapú fejlesztési koncepciójának kidolgozására. A kutatás az iASK és a Széchenyi István Egyetem együttműködésével, Rechnitzer professzor úr doktori iskolájának bevonásával valósul meg.

Ezen együttműködés ad keretet a mai előadásnak, melyben célokról, stratégiáról, a kőszegi-nemzeti mintaprojektről beszél Dr. Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója.


Részletek:

https://iask.hu/hu/kutatoi-szeminarium-a-szechenyi-istvan-egyetem-regionalis-es-gazdasagtudomanyi-doktori-iskolaban/